Каузи

Българска хранителна банка
http://bgfoodbank.org

В Българска хранителна банка работим за преодоляване на един от най-страшните ефекти на свръхконсумацията – хранителните излишъци. Съмишленици и доброволци се обединяват за събиране и управление на дарени храни в съответствие с всички стандарти за безопасност и осигуряване на хранително подпомагане на широк кръг от хора, целогодишно и дългосрочно.

Глобален договор на ООН
http://www.unglobalcompact.org

Глобалният договор на ООН е пространство на споделени ценности. Той обединява заинтересовани страни от всички краища на планетата, дискутира най-важните и смислени теми за човечеството и цели реална промяна. Доброволният характер, толерантността, споделянето, съвместните проекти, културният обмен и практичността на експертите, които „правят”, а не „декларират”, създават нова световна общност, в която вярвам.

Екопоколение
http://www.unglobalcompact.bg

Моите деца, вашите деца, нашето бъдеще. Екопоколение възпитава едновременно децата, младежите, които работят с тях, и всички възрастни, които са пропуснали уроците на Земята. Да познаваш корените на човечеството и неговата роля в кръговрата на природата е част от началното образование, а да живееш с грижа за околната среда е белег на културно израстване.

Младежка предприемаческа борса
http://www.kauzi.org
Където идеите срещат парите и контактите. Винаги съм търсила пътища за реализиране и финансиране на чуждите идеи. Чрез МПБ, която организираме от 2010 г., им даваме шанс да се съберат под един покрив, с една цел – раждане на нов и успешен бизнес за младежи и младежи с увреждания.

Светулка
http://www.blagodeyatel.net/blagodeyatelvact.html

Невероятно наследство от един прекрасен Човек! Светулка е моят подарък от общуването ми с г-жа Донка Паприкова, която обединява усилията на българската интелигенция и чрез техните стихове и приказки носи послание за нашите корени, изначалните добродетели и призванието на бъдем Човеци. Малките светулки, с които работим, се превръщат в благодеятели.

Благодеятел
http://www.blagodeyatel.net/blagodeyatel.html

Някои хора имат по-различна кръвна група – „Благодеятел”. Те са като всички нас, споделят нашето ежедневие и трудности, но някак си излъчват сияние. Те са по-живи, по-красиви, по-щастливи, по-смирени, защото практикуват специална духовна практика. Нарича се „любов, приемане и съпричастност”. Те са богати, защото винаги има какво да дадат на другите. Благословена съм да познавам повече от 300 български благодеятели.

300 бебета повече
http://300bebeta.info/

Като жена и майка аз вярвам, че имаме изначална и изключително важна роля – да дадем живот. Този път е труден и, по правило, самотен. Всяка бъдеща майка заслужава уважение, съпричастност и подкрепа. Ето защо, правото на професионална грижа по време на бременността и раждането е свещено право, което защитава жените и отразява ценностите на обществото.

Социални мрежи

Изтеглете PDF файл

CV PDF Marina Stefanova